Insurance2 Lite

Na osnovu našeg decenijskog iskustva u razvoju informacionog sistema za poslovanje osiguravajućih društava, te na osnovu činjenica:

o    da nisu harmonizirani računovodstveni standardi u BiH (implicitna potreba za dvije glavne knjige između ostalog),
o    metoda obračuna premije nije usklađena na entiteskoj razini,
o    izvještavanje prema entitetskim agencijama nije identično,
ovaj proizvod predstavlja rješenje koje će omogućiti podršku za poslovanje i odlučivanje menagerima osiguravajućih društava koje su registrovane za poslovanje na tržištu u oba entiteta u BiH (uključujući eventualno i Brčko Distrikt).
Ovim proizvodom objedinili smo naše znanje i expertizu, kako inžinjersko tako i ekonomsko, koje uz najsavremeniju, predstavlja unikatno rješenje za razvoj i upravljanje poslovanja osiguravajuće kuće u BiH.
Osnovne komponente rješenja su:
 
·       Fizički nivo – u ovom djelu omogućen je dohvat podataka iz različitih izvora. Za ovu ponudu predložen je dohvat iz transakcijske tj. produkcijske baze Insurance2 za FBIH i Republike Srpske koje trebaju biti napunjene iz postoječih baza podataka Jahorina osiguranja (migracija podataka).
 
·       Poslovni nivo – u ovom djelu podaci se logički grupišu po business ili poslovnom modelu. Predloženi koncept našim rješenjem implementirano je logičko grupisanje prema poslovnom područiju. Tako objedinjeni podaci su podjeljeni na četri skupine tz. cube-ovi:
• Finansijska stanja
• Prodajna stanja
• Štete
• Tehnički rezultat
koji opet u odnosu na paremetrizirani kriterij (npr. vremenski period) filtriraju informacije u finiji granulat (detaljnija analitika).
 
·       Prezentacijski nivo – uz pomoć vrlo jednostavnog alata (desktop tools, slika 1), kreiraju se izvještaji po potrebi korisnika. Ovom ponudom obezbjeđen je set izvještaja koji se koriste za izvještavanje menadžmenta i regulatornih agencija. Uz pomoć dodatnih bult-in alata, izvještaji se dalje mogu exportovati u excell ili pdf radi dalje obrade. Ovim alatom omogućen je pristup korisnički segmentiranom sadržaju portala, na osnovu predefinisanih prava pristupa (po grupama ili pojedinačno).
 

Slika 1. OBI Dashboard