Insurance2 Lite

Opis proizvoda

 je integralno softwaresko rješenje koje omogućava praćenje poslovanja (životnog i neživotnog segmenta) osiguravajućeg društva.

Bazirano na provjerenoj Oracle tehnologiji, ovo rješenje omogućava integrisani model upravljanja podacima i informacijama o poslovanju, uvažavajući regulatorne okolnosti tj. različite zakonske propise o poslovanju osiguravajućih društava na entitetkim razinama u Bosni i Herecegovini.

INsurance2 Lite produkcija je implementirana na troslojnoj Web arhitekturi, razvijeno u Oracle 10g/iAS tehnnologiji. Arhitektura aplikacije se bazira na centraliziranoj Oracle bazi podataka kojoj se pristupa preko web servera tj. Oracle Internet Application Servera (iAS).Razvojem telekomunikacijone infranstrukture telecom operatera, potpuno je prevaziđen koncept off-line lokacija (distribuirana arhitektura). Pristup bazi je omogućen putem GPRS tehnologije sa GSM modemima (usluga Korporativnog pristupa preko fiksnih IP adresa u kontrolisanom VPN-u). Tehnološki i cjenovno ovaj koncept se pokazeo daleko prihvatljivim za poslovanje u odnosu na dosadašnji distribuirani sistem i cijenu (A)DSL linka.

INsurance2 Lite Business Intelligence (BI) je visoko modularan i parametriziran koncept za analizu i izvještavanje, koji omogućava najbolje performanse u radu sistema s obzirom na odziv, pružajući visoku dostupnost i skalabilnost.