IN2 USLUGE

Izvođenje cjelovitih projekata razvoja i implementacije sustava (custom development)

Iako danas na tržištu postoje dobra gotova rješenja za mnoge poslovne probleme, razvoj specijalnih rješenja ponekad je neophodan, bilo da se radi o integraciji međusobno nepovezanih aplikacija u jedinstven sustav ili izradi sustava po specifičnim željama korisnika.
IN2 ima dugogodišnju praksu i iskustvo u izgradnji sustava po mjeri korisnika. Stručnjaci IN2 pri takvom razvoju koriste poznate metode za razvoj sustava i vođenje takvih projekata kao što su PRINCE2, PJM, CDM i MSF. Ove metode precizno opisuju sve aktivnosti koje je potrebno provesti da bi se projekt razvoja uspješno priveo kraju. Tipične faze u izradi ovakvih sustava su:

• Definicija – faza u kojoj se određuju najvažnije karakteristike i opseg primjene budućeg sustava, definira se vrijeme i potrebni resursi (ljudi i oprema) za izvedbu projekta te način provjere rezultata svake faze i projekta u cjelini
Modeliranje zahtjeva – faza u kojoj se detaljno, iterativnim postupkom, definiraju svi zahtjevi na budući sustav te izrađuje i provjerava njegov prototip
Izgradnja sustava – u ovoj se fazi od potvrđenog prototipa dolazi do gotovog i testiranog sustava
Implementacija sustava – u zadnjoj se fazi projekta sustav predaje kupcu na upotrebu, što uključuje isporuku i instalaciju sustava, obuku korisnika i nadzor rada u prvim tjednima korištenja sustava kako bi se utvrdilo da su korisnici u stanju učinkovito koristiti razvijeni sustav u stvarnim uvjetima.


Svaka od ovih faza ima jasno definirane izlazne rezultate koji su podložni provjeri, što povećava sigurnost da će projekt i njegovi rezultati ispuniti ciljeve kupca. Za uspjeh ovakvih projekata, pored dobre organizacije samog projekta ključni su ljudi, njihova znanja i vještine. Veliki broj stručnjaka iz raznih područja informatike koji rade u IN2 i koji su na raspolaganju za svaki projekt omogućava nam izgradnju specijaliziranih timova sa specifičnim znanjima potrebnim za ostvarenje ciljeva bilo kojeg projekta.

Pružanje usluga iz područja razvoja i implementacije informacijskih sustava 

Mnoge tvrtke imaju vlastite ljude i timove koji uspješno razvijaju i održavaju njihov informacijski sustav, ali ponekad je potrebno usvojiti nove tehnologije i učiniti veliki napor u unapređivanju postojećih sustava, za što redovito prezaposleni zaposlenici IT odjela nemaju vremena ili znanja.

Želite li popuniti svoje timove za razvoj i implementaciju informacijskih sustava provjerenim stručnjacima iz različitih područja informacijske tehnologije, obratite se nama. IN2 može ponuditi znanja i vještine preko 150 stručnjaka od kojih su mnogi certificirani za razna područja informacijske tehnologije. IN2 nudi stručnjake u sljedećim područjima:


    *  Tehnologija:
          o Oracle
          o Microsoft
          o Java
    *  IT područja:
          o Razvoj aplikacija
          o Sistemska administracija
          o Sistemska integracija
          o Business Intelligence
          o Sigurnost sustava
          o Vođenje IT projekata
          o Implementacija IT normi i preporuka
          o Organizacija informatike
    * Norme i preporuke:
          o ITIL
          o CobiT
          o ISO 9001
          o ISO 17799
          o ISO 27001