IN2 USLUGE

Interna edukacija se provodi na razini cijele IN2 grupe, prema programu koji je prilagođen profilu radnog mjesta svakog zaposlenika. Na taj način se za svakog novog djelatnika, bez obzira da li se radi o pripravniku ili osobi s iskustvom kojoj nedostaju neka znanja za rad na projektu, osigurava obuka prije odlaska na projekt, ako je to potrebno. Tehnološki gledano, za djelatnike su osigurani programi za Java, Oracle i Microsoft tehnologije. Pored obuke za rad u određenoj tehnologiji, osigurali smo i obuku za svladavanje osnovnih metodoloških principa, koji su bitni i koriste se na projektima (na primjer djelatnici na obuci za Oracle developera svladavaju CDM metodologiju).

Posebnu pažnju posvećujemo obuci pripravnika, kojima osiguravamo prosječno dva i pol do tri mjeseca obuke. Praksa pokazuje da fakultetska izobrazba ne daje dovoljno znanja i vještina za rad na projektima odmah nakon fakulteta. Stoga u našem edukacijskom centru za svakog pripravnika osiguravamo okruženje, program, tehničku i mentorsku podršku u svladavanju programa. Programe redovito unapređujemo, u skladu s promjenom tehnologije na IT tržištu.

Interna edukacija ima značajnu ulogu i u okviru primjene principa "Cjeloživotno usavršavanje", koje se u IT struci smatra neizbježnim čimbenikom opstanka i napretka. Kako bismo svim djelatnicima osigurali kontinuirano usavršavanje, provodimo dodatne oblike edukacijskih aktivnosti kao što su predavanja i interne radionice. Kroz predavanja i interne radionice je osiguran brzi prijenos znanja kolega koji su postigli rezultate u nekom području na ostale kolege unutar IN2 grupe. Postavili smo i suvremenu tehnološku infrastrukturu koja osigurava efikasno spremanje informacija i dokumenata, dohvat istih te brzu provjeru znanja. Primjer takvih rješenja su SharePoint i Moodle.

Eksternom edukacijom smo okrenuti našim korisnicima. Najvećim dijelom u sklopu nekog od projekata je potrebno dodatno obučiti djelatnike korisnika i u takvim situacijama kreiramo tečajeve i radionice po željama korisnika. Korisnici prepoznaju kvalitetu takve usluge i često traže dodatne tečaje, što nas posebno raduje.