VIJESTI
Završena isporuka i implementacija ISVDV u Federalnom ministarstvu boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata31.05.2015.

Konzorcij kompanija IN2 d.o.o. /IN2 d.o.o. Sarajevo /Comtrade d.o.o./ BBS d.o.o. je

nakon godinu dana, u kojoj je rađena  intenzivna analiza potreba  naručioca te razvoj informacionog sistema u skladu sa inicijalnim i naknadnim razrađenim zahtjevima, u stalnoj koordinaciji sa projektnim timom krajnjeg korisnika Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, završio  implementaciju „Novog informacionog sistema za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata“

Novi infrmacioni sistem ISVDV ima sljedeće funkcionalnosti:

1.       Objedinjava postojeće podatke u centralizovano upravljan informacioni sistem,
2.     Efikasnije izvršavanje svakodnevnih aktivnosti korisnika sistema na tri nivoa: Općinskom (79), kantonalnom (10) i Federalnom (1).
3.       Potpuna kotrola podataka i procesa,
4.       Bilježenje svih promjena podataka o korisnicima prava
5.       Efikasno kreiranje obračuna i naknada
6.       Detaljne analize pomoću odgovarajućih izvještaja
7.       Eliminisanje duplih podataka
8.       Sprečavanja prevara i zloupotreba