VIJESTI
IN2 Sarajevo potpisao ugovor sa ASA osiguranjem24.01.2017

Dana 20.01.2017 IN2 Sarajevo je potpisao ugovor o isporuci i implementaciji novog aplikativnog rješenja- InsuranceSA za ASA osiguranje d.d. Sarajevo.

Ovim ugovorom dogovorena je implementacija potuno novog aplikativnog rješenja za kompletno upravljanje svim poslovnim procesima za navedeno osiguravajuće društvo, uključujući migraciju podataka sa postojećeg sistema kao i aplikacije za upravljanje platama i kadrovima (Inhrm).

InsuranceSA će se bazirati na isključivo Oracle tehnologiji, kako za bazu podataka (Oracle 12g RDBMS), tako i za front-end aplikaciju (Oracle Apex).

Implementacija je planirana u dvije faze, a rok za potpunu realizaciju projekta je 31.12.2017