IN2 USLUGE

Konzalting u organizaciji informatike

Imate li potrebu reorganizirati vašu informatiku radi smanjenja troškova ili veće kvalitete rada, obratite se nama. Naši certificirani stručnjaci pomoći će vam u tom zahtjevnom poslu slijedeći najbolju praksu i norme u informatici kao što su ITIL i CobiT. U skladu s vašim potrebama i ciljevima predložiti će strategiju i organizaciju informatike te organizirati procese na način koji omogućava transparentnost praćenja troškova i mjerljivost rezultata informatike. Podići će sigurnost vaših sustava i otpornost na nepogode, uključujući i opasnosti od krađe podataka, požara, potresa i drugih katastrofalnih situacija koje mogu bitno ugroziti vaše poslovanje. Za vas će izraditi natječajnu dokumentaciju za nabavu IT opreme u skladu s vašim potrebama i poslovnim ciljevima.

Sve ovo IN2 osigurava pružanjem sljedećih usluga u organizaciji informatike:
    *  Izrada IT strategije
    *  Implementacija normi u informatici
          o ISO 9001
          o ISO 17799
          o ISO 27001
          o ITIL
          o CobiT
    *  Planiranje neprekinutog poslovanja (Business Continuity Planning)
    *  Izrada natječajne dokumentacije

Povratak