IN2 USLUGE

Nadzor i revizija

Čak i ako imate sva potrebna znanja i resurse da sami organizirate i vodite poslove informatike u svojoj organizaciji, dobro je povremeno napraviti nezavisnu procjenu stanja koja će ukazati na stvari koje je moguće poboljšati u postojećoj organizaciji. Nezavisna provjera u interesu je svima:

• Uprava organizacije dobiva nezavisnu informaciju o stanju i kvaliteti organizacije informatike
IT management dobiva smjernice kako poboljšati organizaciju i podlogu da od Uprave traži nove resurse za poboljšanje


  IN2 nudi nadzor i reviziju informatike u sljedećim područjima:

• Nadzor projekata – provjera stanja IT projekata u pojedinim fazama, efikasnosti organizacije projekata i rada na projektu
Revizija organizacije informatike – utvrđivanje stanja u informatici i izrada preporuka za poboljšanje
Revizija dobavljača informatičkih usluga – provjera procesa rada IT dobavljača i izrada preporuka za izmjene ugovornih odnosa s dobavljačima


Povratak